№: 0123456
Fecha de la propuesta: 01.11.2020
Periodo de validez: 7 Días 
 
 
 
estudio comparativo
NOMBRE DEL CLIENTE: XXXXXX
DIRECCIÓN: XXXXX
CUPS: XXXXX
POTENCIA CONTRATADA (kW): XXXXX
TARIFA: XXXXX
 
FACTURACION ACTUAL
PROPUESTA DE FACTURACION
 
T. Fijo
Potencia
x Días
x €/kW Día
TOTALEST. Fijo
Potencia
x Días
x €/kW Día
TOTALES
 P1: 
77,77
77
 0,777777
 77,77
 P1: 
77,77
77
 0,777777
 77,77
 P2: 
77,77
77
 0,777777
 77,77
 P2: 
77,77
77
 0,777777
 77,77
 P3: 
77,77
77
 0,777777
 77,77
 P3: 
77,77
77
 0,777777
 77,77
 
 7 777,77
 
 7 777,77
 DESCUENTO T. Fijo %:
0 %
 -
 DESCUENTO T. Fijo %:
0%
 -
 
 SUMAS
 7 777,77
 
 SUMAS
 7 777,77

 
T. Var.
Consumo kWh
x €/kWh
TOTALEST. Var.
Consumo kWh
x €/kWh
TOTALES
 P1: 
 777777
 0,777777
 77,77
 P1: 
 777777
 0,777777
 77,77
 P2: 
 777777
 0,777777
 77,77
 P2: 
 777777
 0,777777
 77,77
 P3: 
 777777
 0,777777
 77,77
 P3: 
 777777
 0,777777
 77,77
 
 7 777,77
 
 7 777,77
 DESCUENTO T. Var. %:
0 %
 -
 DESCUENTO T. Var. %:
0%
 -
 
 SUMAS
 7 777,77
 
 SUMAS
 7 777,77


ENERGIA REACTIVA:

 7 777,77ENERGIA REACTIVA:
 7 777,77
ALQUILER EQUIPOS:
 7 777,77
ALQUILER EQUIPOS:
 7 777,77
IMP. ELECTRICIDAD:
5,113%
 7 777,77
IMP. ELECTRICIDAD:
5,113%
 7 777,77
OTROS CONCEPTOS:
 7 777,77
OTROS CONCEPTOS:
 7 777,77
BASE IMPONIBLE:
 7 777,77
BASE IMPONIBLE:
 7 777,77
I.V.A (o IGIC):
21%
 7 777,77
I.V.A (o IGIC):
21%
 7 777,77 
 TOTAL:
 7 777,77

TOTAL:
 7 777,77
 
 
 
AHORRO EN FACTURA: 777,77 €
 AHORRO ANUAL: 7 777,77 €
 
Nombre del asesor: Isai Secaduras Teléfono de contacto: 777 777 777 Email: mail@mail.com
 
Made on
Tilda